kominy domus, kominy ceramiczne, komin effe2, budowa kominów, tanie kominy

KOMINY DOMUS - GWARANCJA

Koncern Effe 2 pobierz w PDF

GWARANCJA UDZIELANA NA KOMINY DOMUS I ULTRA

Firma GRUPPO EFFE2 S.p.A udziela 40 lat gwarancji na korozję budowlaną na kominy DOMUS i ULTRA zgodnie z niżej zawartymi informacjami. Gwarancja ważna jest tylko przy spełnieniu niżej wymienionych warunków.

1. Czas trwania gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu określonej na fakturze, bez względu na termin podłączenia komina do instalacji grzewczej.

2. Gwarancja jest ważna, jeżeli produkt którego dotyczy zostanie użyty zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany tzn. do odprowadzania spalin i dymu powstających w procesie spalania.

3. Gwarancja udzielana jest na ceramiczne kominy ULTRA i DOMUS wykonane wyłącznie z oryginalnych akcesoriów oraz oryginalnych preparatów do łączenia elementów ceramicznych firmy GRUPPO EFFE2 S.p.A.

4. Gwarancja jest ważna tylko wtedy kiedy średnica komina jest dobrana prawidłowo do urządzenia grzewczego.

5. Komin musi być wykonany zgodnie zarówno z obowiązującymi normami i przepisami prawa jak również z instrukcją montażu określoną przez GRUPPO EFFE2 S.p.A.

6. W ramach gwarancji przysługuje jedynie roszczenie o wymianę uszkodzonych elementów komina oraz naprawę komina na koszt gwaranta. Roszczenia gwarancyjne nie będą uznawane w przypadku błędów w projekcie komina lub jego wykonawstwie.

7. Awarie komina muszą być zgłaszane niezwłocznie. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie pod warunkiem dołączenia do niego niżej określonych informacji i dokumentów:
- Informacje techniczne systemu ogrzewania (kotła, pieca lub kominka, rodzaju paliwa, dane techniczne palnika, rodzaj spalin)
- Kopia faktury zakupu komina.
- Dokument potwierdzający dokonanie kontroli i dopuszczający przewody kominowe komina do eksploatacji nie później niż przed stwierdzeniem wady. Kontrola tak musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia mistrza w rzemiośle kominiarskim.
- Ostatni najpóźniejszy dokument potwierdzający czyszczenie komina. Komin podłączony do paleniska opalanego paliwem stałym powinien być czyszczony 4 razy do roku. Komin podłączony do paleniska opalanego paliwem gazowym lub płynnym powinien być czyszczony 2 razy do roku

8. Zgłoszenie reklamacyjne nie będzie rozpatrywane jeżeli komin był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem do którego został on zaprojektowany.

9. Firma GRUPPO EFFE2 S.p.A. ma wyłączne prawo do zlecenia lub zatwierdzenia wykonawcy naprawy.

10. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń obiektów lub szkód poniesionych przez osoby w wyniku wadliwości produktu. Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów pośrednich lub bezpośrednich związanych z naprawą komina np.: przerwą w użytkowaniu instalacji grzewczej lub koniecznością związaną z wykwaterowaniem mieszkańców.

11. Prawo do gwarancji nie obowiązuje również w przypadku:
- nieprawidłowego obchodzenia się z produktem podczas transportu, magazynowania lub/i transportu.
- uszkodzenie produktu powstało w wyniku działania siły wyższej lub strony trzeciej.


Ponad milion kominów ceramicznych w całej Europie. Gwarancja na kominy 40 lat. | Wizyty: 1593056 .